محترم ملا عبدالغنی برادر آخند از سیلاب زده گان منطقه کرکر شهر پلخمری دیدن نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند از سیلاب زده گان منطقه کرکر شهر پلخمری دیدن نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در سفر خویش به ولایت بغلان روز سه شنبه ۲۵ام ثور به منطقه سیلاب زده کرکر شهر پلخمری سفر و در انجا از نزدیک به هموطنان سیلاب زده و خسارات وارده به آنها بازدید نمود.
معاون اقتصادی ریاست الوزراء در حین رسیدن به منطقه مذکور ابتداء به روح پاک شهداء اتحاف دعا و به شهروندان آسیب دیده تسلیت گفت و خود را در این غم المناک با آنها شریک دانست. محترم ملا صاحب ده‌ها تن مواد خوراکی، ادویه و البسه را با خود انتقال و به شهروندان آسیب دیده از اثر سیلاب های اخیر کمک نقدی نیز نمود.
علماء، موی سفیدان، بزرگان و شهروندان آسیب دیده منطقه کرکر از امارت اسلامی ابراز تشکر کردند. که در شرایط سخت از آنها یاد و برای عزاداری و غم شریکی به این منطقه سفر نمودند
مردم منطقه امارت اسلامی را نظام خود دانسته گفت که در این حالت غم هم آنها را تنها نه گذاشتند.