کمیته های ویژه‌ای برای پیگیری موضوعات نهایی شده از سوی هیئت ا.ا در ازبکستان، تعیین شد

کمیته های ویژه‌ای برای پیگیری موضوعات نهایی شده از سوی هیئت ا.ا در ازبکستان، تعیین شد

در جلسۀ که به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء برگزار شده بود، کمیته های ویژه‌ای از سوی مسوولین وزارتخانه ها و ادارات سکتوری ذیربط برای تعقیب موضوعات نهایی شده در سفر هیئت اقتصادی امارت اسلامی به ازبکستان تعیین شد.
این جلسه که امروز ۱۹ سرطان ۱۴۰۳ خورشیدی در قصر مرمرین برگزار شد، در مورد توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی دوجانبه افغانستان و ازبکستان، بیلانس متوازن تجارت بین دو کشور، افزایش تعداد موترهای باربری، فعالیت ۲۴ ساعته بندر حیرتان، ایجاد اتاق تجارت مشترک، استفاده از مرکز تجارتی مشترک افغان - ازبک در ترمذ، نهایی شدن قراردادهای مربوط به قرنطین هر دو کشور، سرمایه گذاری سرمایه گذاران ازبکستان در معادن آهن، مس و زغال سنگ، همکاری ازبکستان در ساخت کارخانه تولید سیمنت در افغانستان، گسترش شبکه راه آهن ترمذ- مزار شریف به هرات و قندهار، توسعه استیشن نایب آباد، سرمایه گذاری ازبیکستان در انتقال برق سرخان- پلخمری و چندین موضوع دیگر بحث و به کمیته های تعیین شده وظیفه سپرده شد تا موضوعات ذکر شده را با جدیت پیگیری و گزارش های خود را در مدت تعیین شده با مقام محترم معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء شریک سازند.