اشتراک و سخنرانی معاون اداری ریاست الوزراء در مراسم امضای توافقنامه تطبیق پروسه‌های ساده سازی ادارات

اشتراک و سخنرانی معاون اداری ریاست الوزراء در مراسم امضای توافقنامه تطبیق پروسه‌های ساده سازی ادارات

محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مراسم امضای توافقنامه تطبیق پروسه‌های ساده سازی ادارات، اشتراک و سخنرانی نمود.
ابتدا محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء از رهبری ریاست عمومی اداره امور بخصوص ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست ساده سازی پروسه‌های اداری جهت تدویر این مراسم ابراز امتنان کرد.
معاون اداری ریاست الوزراء گفت که ساده سازی در امور اداری یک اصل پذیرفته شده و حقیقت انکار ناپذیر در دنیای امروزی می‌باشد، تا زمانی که خدمات و امور اداری سهل و سریع نباشند نمی توان فاصله‌ها میان حکومت و مردم را کاهش داد، پالیسی‌ها و اهداف استراتژیک را به شکل بهتر تطبیق نمود و بالاخره نمی‌توان به رشد اقتصادی مطلوب نایل شد.
وی افزود که امارت اسلامی افغانستان با توجه به اهمیت ساده سازی امور اداری ادارات این مسئله را به عنوان یک اصل و یک هدف مفید، مثمر و ضروری در اولویت‌های کاری خویش قرار داده است.
محترم مولوی عبدالسلام حنفی افزود که ریاست ساده سازی تا الحال به تعداد نه وزارت و اداره امارتی را ساده سازی نموده که این ساده سازی به شکل عموم در بخش‌های عرضه خدمات سریع و به موقع برای مردم، کاهش و یا محو فساد اداری، از بین بردن کاغذ پرانی از ادارات، کاهش هزینه‌های ادارات و مراجعین، تقویت شفافیت در عرضه خدمات، بلند بردن معیار اعتبار ادارات، تطبیق بهتر اهداف ادارات و مدیریت بهتر امور، افزایش مؤثریت و مفیدیت ادارات، جلوگیری از ازدحام مراجعین در ادارات، افزایش رضایت مردم از اجراآت ادارات و کاهش فاصله میان ملت و حکومت می‌تواند مؤثریت خوبی داشته باشد.
معاون اداری ریاست الوزراء گفت که کاغذ پرانی یک پروسۀ زمان گیر و مشکل ساز برای مراجعین می‌باشد و لازم است به صورت کامل از میان برداشته شود و در اجرای اسناد، ساده سازی کامل بوجود آید.
محترم مولوی عبدالسلام حنفی تصریح کرد که اگر پروسه ساده سازی در تمامی ادارات عملی گردد هم از تشکیلات بیجا جلوگیری صورت می‌گیرد و هم مصارف مراجعین کاهش می‌یابند. بناً لازم است مسئولین ادارات در راستای ساده سازی تلاش ورزند تا این امر هرچه عاجل تحقق یافته و هموطنان ما از مزایای آن مستفید شوند.
معاون اداری ریاست الوزراء گفت که امارت اسلامی تلاش دارد تا در کنار خدمات ساده سازی، آسان خدمت نیز گسترش یابد که سال گذشته توانستیم در چندین نقطه شهر کابل و در بعضی ولایات مراکز آسان خدمت را فعال نماییم و از طریق آن شهروندان عزیز ما می‌توانند تذکره، پاسپورت و سایر اسناد ضروری شان را به صورت بسیار آسان اخذ نمایند.
وی در اخیر سخنانش گفت که تلاش داریم حکومتداری الکترونیکی در ادارات ترویج یابد تا ادارات از این طریق با همدیگر وصل شوند و ارائه خدمات برای مردم به صورت ساده و آسان صورت گیرد.#