دیدار معاون سیاسی ریاست الوزراء با جنرل قونسل افغان در کراچی

دیدار معاون سیاسی ریاست الوزراء با جنرل قونسل افغان در کراچی

محترم‌ مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان امروز با محترم عبدالجبار تخاری جنرل قونسل افغان در شهر کراچی در قصر سپیدار دیدار کرد.

در این دیدار عبدالجبار تخاری جنرل قونسل افغان در کراچی در رابطه به مشکلات و وضعیت مهاجرین افغان در آن شهر به معاون سیاسی ریاست الوزراء معلومات همه جانبه ارائه کرد.

محترم عبدالجبار تخاری افزود: دهها تن مهاجر افغان از زندان های پاکستان رها شده اند و در مورد تعداد زیادی دیگری از آنان صحبت ها جریان دارد و امید است که به زودی رها شوند.

محترم‌ مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، گفت که کشورهای همسایه باید از رفتار نادرست با مهاجرین افغان خودداری کنند و برای آنان سهولیت های لازم را فراهم نمایند.

محترم مولوی عبدالکبیر در اخیر این دیدار به جنرل قونسل افغان هدایات لازم داد و افزود که کشورها و سازمان های بین المللی باید به کمک های شان با مهاجرین افغان ادامه دهند.#